Oversættelse

Anette Thornfeldt Fisker kan bl.a. tilbyde at lave bekræftede oversættelser i kraft af sin statsautorisation. Med sin underskrift, sit stempel og en påtegning indestår hun for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten, og dokumentet får således retsgyldighed.

Eksempler på oversættelsesopgaver:

  • Retsdokumenter som f.eks. anklageskrifter, domme, anmodninger om juridisk assistance, udskrifter af retsbøger, kendelser, påstande, svarskrifter, indstævninger
  • Diverse notarialdokumenter
  • Økonomiske, politiske og samfundsaktuelle avisartikler fra 6 forskellige aviser til Ambassadør og Ministerråd
  • Diverse dokumenter i Udlændingestyrelsen ifm. asylansøgning, udfyldte ansøgerskemaer, afslag.
  • Oversættelse af diverse certifikater f.eks. dåbs- og navneattester, vielsesattester, eksamensbeviser
  • Beredskabsplan ifm. vindmøllepark
  • Årsregnskab
  • Crowd Eyes–app
KONTAKT ANETTEog hør mere