Spansk tolkning

Anette Thornfeldt Fisker står på den officielle tolkeliste og har en del ad hoc opgaver i Politiet, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Dansk Flygtningehjælp. Hun har tolket ved messer, udstillinger og handelsfremstød med fødevarer, vin, landbrugsmaskiner og tekniske installationer.

Eksempler på tolkeopgaver:

 • Straffe- og civilretlige retsmøder ved byretter (København, Hillerød, Lyngby, Helsingør, Rønne) og Østre Landsret
 • Politiafhøringer ved forskellige politikredse i DK
 • Forkyndelser af udvisningsafgørelser
 • Samtaler mellem forsvarsadvokat og sigtede/anklagede
 • Oplysnings- og motivsamtaler samt uddybende asylsamtaler i Udlændingestyrelsen
 • Appelsager ved Flygtningenævnet
 • Forhandlinger ifm. udstillinger på salgsmesser, kundebesøg, agentbesøg mv.
 • Fødevaremesser for spanske produkter for Det Spanske Handelskammer
 • Patientsamtaler v. praktiserende læge og på hospitaler
 • Forældremøder på skoler og i børnehaver
 • Diverse kommunale samtaler ved sagsbehandler
KONTAKT ANETTEog hør mere